Skip to content

Daam yo ke kaam ko ni

“Daam” yo ke kaam ko ni…
Daam yo ke kaam ko ni, yen sab dubon,
kile duban ab ni den daam yo banon.
vikaas ka naun par yo,
vinaas ko daint chha.
kaal yo bangal talak,
bin bulaayi maut chha.
ganga maa ka mait bati, maut ni bulaun,
Daam yo ke…
tiri hamari purani
sanskriti ki nagri chha,
ram tirth tapasthali
bhadu ki jakh magari chha.
ganga bhillangana ko yakh sangam bachaun,
daam yo ke…
gaumukh si ganga ko,
maatham jo chha haridwar tak.
mukti ka khatir logaun,
chhodi dine ghar bar tak.
bharat ki sanskriti va samyata bachaun,
daam yo ke…

by Ghanshyaam ‘Sailani’

en_USEnglish
Verified by MonsterInsights